Monday, January 17, 2011

నా పదంలో పదార్థ భావన అమృతార్థమే

నా పదంలో పదార్థ భావన అమృతార్థమే
విశ్వ పదార్థాలలో నా పద స్వభావం సుగంధమే
నా పదాలు జీవమై పద్మ తత్వాన్ని తెలుపుతున్నాయి
నా పదాలకు సంగీత పలుకుల భావ సమ్మేళనమున్నది

No comments:

Post a Comment