Monday, January 17, 2011

నా నుదుటి రాతను ఎందుకు వ్రాశావో

నా నుదుటి రాతను ఎందుకు వ్రాశావో నేను మార్చుకోలేక పోతున్నా
ఏ అంకుశంతో ఏ ఆత్మ స్థితిలో ఏ ధ్యాసతో ఎవరు ఎలా ఎందుకు వ్రాశారో

No comments:

Post a Comment