Sunday, January 16, 2011

సమాజంలో కొన్ని సంవత్సరాలు

సమాజంలో కొన్ని సంవత్సరాలు జీవిస్తేనే సమాజ విజ్ఞానం తెలుస్తుంది
సమాజాన్ని గమనిస్తే ఏది ఎలా ఎందుకు ఎప్పడు ఏమవుతుందో తెలియును
గమనించుటలో వివిధ ప్రణాళికలలో లోటుపాట్లు ఏవో తెలుస్తూ వస్తాయి
ఎవరు గొప్ప వ్యక్తులు ఎవరు ఎలాంటి వారు ఎవరు సమాజాన్ని మార్చగలరు
ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని ఎవరు అందించగలరు ఎవరికి దయా గుణాలు కలవు
కనీస సౌకర్యాలను నిత్య అవసరాలను ఎవరు సకాలంలో తీర్చగలరు
కొన్ని దశాబ్దాలు జీవిస్తేనే సమాజ స్థితి పరిస్థితి మనకు తెలుస్తూ అర్థమవుతుంది
మన నడవడి ప్రవర్తన గుణ భాష భావాలు సమాజ స్పృహ ఉంటే దేశమే సౌభాగ్యం
వీటన్నింటికి మంచి ప్రణాళిక ప్రభుతమే చేపట్టాలి అందుకు మన సహకారం అందించాలి
సమాజం కోసం నాలో ఓ గొప్ప ప్రణాళిక ఉన్నది తెలుసుకోవాలన్న వారికి తెలుపగలను

No comments:

Post a Comment