Tuesday, October 11, 2016

గంగా జల ధార గంగాధర గంగా పవిత్రం పరమేశ్వరం జలం పరిశుద్ధం

గంగా జల ధార గంగాధర గంగా పవిత్రం పరమేశ్వరం జలం పరిశుద్ధం
గంగా నది తీర గంగా తీర్థం గంగా పవిత్రం మహేశ్వరం జలం అమృతం
గంగా స్వర జీవ గంగాలయ గంగా పవిత్రం జీవేశ్వరం జలం స్వరాగమనం
గంగా మాతృ దేవో గంగా మాతా గంగా పవిత్రం గంగేశ్వరం జలం మాతృత్వం 

No comments:

Post a Comment