Wednesday, October 5, 2016

భారత దేశము మహా గొప్ప దేశము

భారత దేశము మహా గొప్ప దేశము
భారతీయులందరు స్వదేశ పౌరులు
మన దేశానికే మహోన్నత వీరులు
మన విజ్ఞానమే విదేశ గొప్ప తనము
మన దేశమే మహా జనుల భారతము
మనమంతా ప్రపంచ దేశాలకు ప్రయోజనము 

No comments:

Post a Comment