Tuesday, October 11, 2016

ప్రాణం ఉన్నంతవరకే విజయం

ప్రాణం ఉన్నంతవరకే విజయం
జీవం ఉన్నంతలోనే జీవితం
శ్వాస ఉన్నంతలోనే జీవనం
ఊపిరి ఆగేంతవరకే ప్రయాణం
నీవు నేను ఉన్నంతవరకే పరిచయం  || ప్రాణం ||

పరిచయాలతోనే నేస్తం చేసుకుంటేనే బంధం
బంధాలతోనే జీవితం చూసుకుంటూనే ప్రయాణం
ప్రయాణంతోనే జీవనం చెప్పుకుంటూనే అనుభవం
అనుభవాలతో అనురాగం చూపుకుంటూనే విజయం  || ప్రాణం ||

పరిచయాలే పలుకుల కాల గమనం
బంధాలే జీవితాల కార్యక్రమాల గమకం
ప్రయాణమే జీవన విధానాల తరుణం
అనుభవాలే మన ప్రగతి విజయాల చరణం  || ప్రాణం || 

No comments:

Post a Comment