Thursday, October 6, 2016

అద్భుతమే నీ వంతుగా జరిగేనా

అద్భుతమే నీ వంతుగా జరిగేనా
సమయమే నీ విజ్ఞానముకై సాగేనా
ఐశ్వర్యమే నీ అవసరాలకై వచ్చేనా
విశ్వమున నీవు ఎచట ఉన్నా నేను నీ విజ్ఞాన ధాతను మిత్రమా!  

No comments:

Post a Comment