Sunday, January 16, 2011

సముద్రపు అలను తాకేలా నక్షత్రమా

సముద్రపు అలను తాకేలా నక్షత్రమా
సముద్రపు నీటి అంచును తాకేలా చంద్రమా
రాత్రి వేళ నక్షత్ర చంద్రులు పగలు సూర్యుడు
ఎన్నో భావాలతో సముద్రాన తొలకిసలాడుతూనే
మీ హోయల భావాలు నాలో విశ్వ స్వభావాలుగానే
మీ ఆనందానికి నా భావాలే మహా చైతన్యం

No comments:

Post a Comment