Friday, December 31, 2010

నేను నిద్రిస్తున్న స్థానముననే మహా

నేను నిద్రిస్తున్న స్థానముననే మహా చతుర్భుజ కోణ కేంద్రాన్ని నిర్మించారు
నా ఆత్మకు రక్షణగా నా మేధస్సుకు అద్భుతంగా శరీరానికి ధ్యాసగా నిర్మించారు
విశ్వ శక్తి నాలో కేంద్రమై నా శరీరం నిర్జీవంతో ఉండాలనే మేధస్సు నశించకూడదనే
ఆత్మలో యోగత్వ భావాలు తొలగిపోరాదనే ఆనాడు మహా ఆలోచనతో నిర్మించారు
విశ్వమున నేను నిద్రిస్తున్నట్లు నా మేధస్సున ఆనాటి విశ్వ విజ్ఞాన ధ్యాన భావన

No comments:

Post a Comment