Friday, December 31, 2010

కరుణించు కరుణ మూర్తివై కరుణతో

కరుణించు కరుణ మూర్తివై కరుణతో జీవించు విశ్వ భావమై
విశ్వ భావాలు లేక జీవులలో కరుణ గుణాలు తరిగిపోతున్నాయి
మహాత్ములు లేక మహర్షులు లేక దయా కరుణ తత్వాలు తెలియుట లేదు
విశ్వ భావాలు లేని ఆత్మ జీవులలో కరుణ ప్రభావాలు కలిగేలా కాలమే తెలపాలి
ప్రతి ఆత్మ తత్వాలలో కరుణ భావాలు ఉద్భవిస్తే విశ్వమంతా కరుణామృతమే
నీవు ఒక మహాత్ముడిలా కరుణా మూర్తిలా ఆత్మగా విశ్వ భావాలతో జీవించు

No comments:

Post a Comment