Wednesday, December 29, 2010

ఎప్పుడో జరగబోయే తప్పులకు

ఎప్పుడో జరగబోయే తప్పులకు నష్టాలకు నేడు ఆలోచనలలో మరుపు కలుగుతున్నది
విజ్ఞాన ఆలోచనలను తారుమారు చేసేలా కార్యాలు అపజయాలతో కఠినంగా సాగుతున్నాయి
అపజయాలకు కాల ప్రభావాలు ఎప్పుడూ ఆశతో ఎదురుచూస్తున్నట్లు మేధస్సులో ఆలోచనలు
భవిష్యత్లో ఇంకా ఎన్నో అపజయాల నష్టాల కార్యాలే సాగాలని నేడు ఆలోచనలలో మహా మరుపు

No comments:

Post a Comment