Friday, December 31, 2010

కలగాలి నీలో ఓ భావన అది విశ్వ

కలగాలి నీలో ఓ భావన అది విశ్వ విజ్ఞాన ఆలోచనతోనే సాగాలి
నీలో ఏకాగ్రత ఆలోచనలు సాగుతున్నప్పుడు ఓ దివ్య భావన కలుగుతుంది
ఆ దివ్య భావనతోనే నీవు జీవించాలని నీ ఆత్మ తత్వం తెలుపుతుంది
ఆత్మ తత్వాలు నిన్ను ఆత్మ జ్ఞానంగా మార్చ గలిగితే నీలో శ్వాస గమనమే
నీ శ్వాసను గమనించుటలో నీ ఆలోచనలలో విశ్వ విజ్ఞానం తెలుస్తుంది

No comments:

Post a Comment