Friday, December 31, 2010

ఏ యుగానికి ఆ యుగంలోనే

ఏ యుగానికి ఆ యుగంలోనే అవతరించాను భావన మూర్తిగా
ఇంకా నాలో చేరే భావాలు ఎన్నో మిగిలిపోయినందుకే జన్మిస్తున్నా
ఎన్నో యుగాలుగా ఎన్నో జీవ రకాలుగా జన్మిస్తున్నా భావాలు మిగేలేను
ప్రతి భావన నాలో చేరేందుకు ప్రతి యుగంలో అవతరిస్తాను ఒక జీవిగా
వీలయితే భావనకై ప్రతి జీవిలో నేనే ఆత్మగా ప్రవేశించి జన్మిస్తాను

No comments:

Post a Comment