Friday, December 31, 2010

మరణించి ఏ లోకాన్ని చేరుతావో

మరణించి ఏ లోకాన్ని చేరుతావో తెలుసుకున్నావా
నీ మరణం కర్మ విముక్తి కాకపోతే మరలా ఈ లోకంలోనే జన్మిస్తావులే
కర్మ నశించి శూన్యమైతేగాని మరో దివ్య జ్ఞాన లోకానికి వెళ్ళలేవులే
కర్మను తొలగించుకునేందుకు కావాలి మహా విజ్ఞాన ఆత్మ జ్ఞాన సాధన
నీ శ్వాస గమనంలోనే ఉన్నది ఆత్మ జ్ఞాన విజ్ఞాన కర్మ విముక్తి ప్రాప్త మోక్షం

No comments:

Post a Comment