Friday, December 31, 2010

సర్వ జనులు సుఖ సంతోషాలతో

సర్వ జనులు సుఖ సంతోషాలతో జీవించాలనే విశ్వ విజ్ఞానాన్ని అన్వేషిస్తున్నా
మీ సుఖ సంతోషాల కోసమే విశ్వ తత్వ భావ స్వభావాలను గమనిస్తూనే ఉన్నా
ప్రతి జీవిలో ఆత్మ యోగత్వ జీవ చైతన్యం ఉన్నా సంతోష భావాలు కలుగుట లేదు
ప్రతి ఒక్కరిలో అజ్ఞాన విజ్ఞాన అన్వేషణ భావాలు ఉన్నందున విశ్వ విజ్ఞానం తెలియుట లేదు
విశ్వ విజ్ఞానం అందరిలో కలిగినప్పుడే విశ్వ చైతన్యం సుఖ సంతోషాలతో సాగుతుంది

No comments:

Post a Comment