Friday, December 31, 2010

ఆనాడే తెలిపాను ఆనాటి భావన

ఆనాడే తెలిపాను ఆనాటి భావన విజ్ఞానాన్ని గమనించి గుర్తు చేసుకో ఓ సారి
ప్రస్తుతం నేడు తెలుపుతున్నది ఆనాడే నీవు జీవించిన విధానంలోనే ఉన్నది
గత జన్మలో భావన విజ్ఞానమే నేడు అదే భావన ప్రస్తుతం ఆలోచనగా మారినది
ఆలోచన విజ్ఞానంతో భావాల అర్థాలు సంపూర్ణంగా తెలియక ఎన్నో సమస్యలు
ఆత్మ భావాలను గుర్తించలేని విధంగా నేటి ఆలోచనలు తారుమారవుతున్నాయి
నీ భావాలను నీవు గమనిస్తే అన్నీ నీకే గుర్తుగా తెలిసినట్లుగా తోస్తాయి
తెలిసిన వాటినే నేడు తెలియనట్లుగా ఆలోచిస్తూ ఎన్నో పొరపాట్లు చేస్తున్నాము

No comments:

Post a Comment