Monday, December 27, 2010

తర తరాలుగా వంశ పరం పరలు

తర తరాలుగా వంశ పరం పరలు సాగుటలో నా జన్మ ఆది స్థానమున లేదే
నేటి స్థానమున ఒక విధముగా జీవిస్తున్నా ప్రళయాంతమున నా జన్మ లేదే
మధ్యస్థ జీవితంలో భావ స్వభావాలు కాల ప్రభావాలు అమానుష తత్వంగానే
ఆనాటి ఆది భావన నేనైనా నాటి విజ్ఞానమునకు వైకుంఠ పాళీ జీవితమే

No comments:

Post a Comment