Sunday, December 26, 2010

ఓ వైపు దైవ నిర్ణయం ఇంకో వైపు

ఓ వైపు దైవ నిర్ణయం ఇంకో వైపు కాల నిర్ణయం మరో వైపు విశ్వ నిర్ణయం
ఓ వైపు ఆత్మ నిర్ణయం ఇంకో వైపు విజ్ఞాన నిర్ణయం మరో వైపు నా వారి నిర్ణయం
ఎన్నో నిర్ణయాలు నా మేధస్సులో పంచభూతాల తత్వంతో అన్వేషిస్తూనే ఉన్నాయి
అనుభవమేదో గత జన్మ ప్రభావాల ఆత్మ నిర్ణయమేదో విశ్వ కాల ప్రభావాలు ఏవో
కాలంతో ఓ ఆధ్యాత్మ భావనతో భావాలుగా ప్రస్తుతం ఎరుకతో సాగుతూనే ఉన్నా
ఎరుక నాలో ఉన్నంత వరకు పరమాత్మ మార్గం నా అన్వేషణలో ఉన్నట్లయితే దైవమే

No comments:

Post a Comment